วันจันทร์, พฤษภาคม 28, 2555

เศรษฐกิจพอเพียง(ม.5)

สำหรับม.5 เอาpowerpointไปเลยนะครับ
จดตามเลนะครับ เอาไปใช้ต่อได้ไม่หวง
ตัวนี้ต้องใช้office2007ขึ้นไปนะครับถึงจะเปิดได้

linkpowerpoint
http://www.upload-thai.com/download.php?id=e65c46c116f9d6f1e0acf06b2ea71ccd

linkวิธีการโหลด
http://nattchillout.blogspot.com/2011/11/blog-post.html

เวลากับประวัติศาสตร์(ม.1)

ประวัติศาสตร์ หมายถึง
การศึกษาเรื่องราวของมนุษย์โดยอาศัยมิติเวลา
เวลาบอกอะไรเราได้บ้าง
อดีต - สิ่งที่ผ่านมาแล้ว แก้ไขไม่ได้
ปัจจุบัน - แก้ไขข้อบกพร่องในอดีต
อนาคต - บอกไม่ได้แน่นอน การคาดเดา ความคาดหวัง
ความสำคัญของเวลากับการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์
 1.หาหลักฐานมาเรียบเรียงเหตุการณ์ให้สมบูรณ์ที่สุด
2.อธิบายว่าเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์นั้นๆ
3.ส่งผลต่อมนุษย์อย่างไร
การนับเวลาในระบบสุริยคติ
วิธีนับวันและเดือนโดยถือตำแหน่งดวงอาทิตย์เป็นหลัก
ปีปกติสุรทิน - 365วัน เดือนกุมภาพันธุ์มี28วัน
ปีอธิกสุรทิน - 366วัน เดือนกุมภาพันธุ์มี29วัน ทุกๆ 4 ปี
สาเหตุที่ต้องมีปีอธิกสุรทิน - โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบหรือเวลา1ปีคือ365 1/4 วัน
การนับเวลาในระบบจันทรคติ
วิธีนับวันและเดือนโดยถือดวงจันทร์เป็นหลัก
วันทางจันทรคติ - เดือนละ28.5วัน
เดือนทางจันทรคติ - มี12เดือน เรียกตามเลขเดือน เช่น เดือนอ้าย เดือนยี่ เดือนสาม เดือนสี่ >>>>>เดือนสิบสอง
เดือนเต็ม-เดือนขาด - เดือนคี่มี 28 วัน  เดือนคู่ที 29 วัน
ปีอธิกมาส - ปีที่มีเดือน8ทั้งหมด 2 ครั้ง 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12
ปีอธิกวาร - เดือน 7 มี 29 วัน  จากเดิม 28 วัน
สาเหตุที่ต้องมีปีอธิกมาสและอธิกวาร - เพื่อให้เวลา1ปีไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
ปีนักษัตร
นักษัตรเป็นชื่อบอกรอบเวลา  12 ปี แต่ละปีมีสัญลักษณ์เป็นรูปสัตว์
ชวด      ฉลู        ขาล      เถาะ     มะโรง    มะเส็ง
มะเมีย   มะแม    ระกา     วอก      จอ        กุน