วันพฤหัสบดี, กันยายน 12, 2556

ปฏิจจสมุปบาท (ม.6)

อ่านแล้วงงหน่อยไปฟังอธิบายต่อในห้องนะครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

M.6 200ข้อ

1. ข้อความใดกล่าวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ถูกต้องที่สุด 1. เป็นกฎหมายที่จัดทำโดยรัฐสภา 2. เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเ...