วันพฤหัสบดี, กันยายน 12, 2556

ปฏิจจสมุปบาท (ม.6)

อ่านแล้วงงหน่อยไปฟังอธิบายต่อในห้องนะครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น