วันศุกร์, กันยายน 12, 2557

ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของสุโขทัย (M.1)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

M.6 200ข้อ

1. ข้อความใดกล่าวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ถูกต้องที่สุด 1. เป็นกฎหมายที่จัดทำโดยรัฐสภา 2. เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเ...