วันอังคาร, กันยายน 08, 2558

ข้อมูลผู้เข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา2558

หมายเลข 1

หมายเลข 2

หมายเลข 3

หมายเลข 4

หมายเลข 5

หมายเลข 6

หมายเลข 7

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

M.6 200ข้อ

1. ข้อความใดกล่าวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ถูกต้องที่สุด 1. เป็นกฎหมายที่จัดทำโดยรัฐสภา 2. เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเ...