วันอังคาร, มกราคม 01, 2556

นโยบายการเงิน (ม.6)


นโยบายการเงิน Monetary policy

เงิน คือ อะไร
ตัวกลางการแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เราต้องการและพอใจจากคนสองคนขึ้นไป

นโยบายการเงิน คือ อะไร
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน ได้แก่
·       ปริมาณเงิน (Money supply)
·       อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange rate)
·       อัตราดอกเบี้ย (Interest rate)

ทำไมต้องมีนโยบายการเงิน
ธนาคารกลางสามารถดูแลปริมาณเงินเพื่อความมีเสถียรภาพและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

หน้าที่ของเงิน
1. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
2. เป็นมาตรฐานในการวัดค่า
3. เป็นมาตรฐานในการชำระหนี้ในอนาคต
4. เป็นเครื่องเก็บรักษามูลค่า

วิวัฒนาการของเงิน
ระยะแรก >>> ใช้สิ่งหายาก (ไม่คงทน,ติดตัวลำบาก,ย่อยยาก)
ต่อมา >>> โลหะมีค่า
ต่อมาอีกที >>> ธนบัตร

ตลาดการเงิน
1.ตลาดเงิน (money Market)
ระดมเงินทุนและให้สินเชื่อไม่เกิน 1 ปี
2.ตลาดทุน (Capital Market)
ระดมเงินออมและสินเชื่อระยะยาว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น