วันอาทิตย์, มิถุนายน 23, 2556

ศาสนา (ม.6)

รายละเอียดปลีกย่อย สอนไปแล้วในห้องนะครับ
อยากได้เรื่องอะไรเพิ่มแจ้งในห้องเรียนได้เลย จะได้ลงให้ทุกคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

M.6 200ข้อ

1. ข้อความใดกล่าวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ถูกต้องที่สุด 1. เป็นกฎหมายที่จัดทำโดยรัฐสภา 2. เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเ...