วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2556

เทคนิคการนำเสนอด้วยPower Point (ม.2)อ้างอิง:ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

M.6 200ข้อ

1. ข้อความใดกล่าวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ถูกต้องที่สุด 1. เป็นกฎหมายที่จัดทำโดยรัฐสภา 2. เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเ...