วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 04, 2554

นโยบายการเงิน 1 (ม.5)

นโยบายการเงิน  (Monetary policy)

เงิน คือ อะไร
ตัวกลางการแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เราต้องการและพอใจจากคนสองคนขึ้นไป

นโยบายการเงิน คือ อะไร
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน ได้แก่
ปริมาณเงิน (Money supply)
อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange rate)
อัตราดอกเบี้ย (Interest rate)

ทำไมต้องมีนโยบายการเงิน
ธนาคารกลางสามารถดูแลปริมาณเงินเพื่อความมีเสถียรภาพและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

หน้าที่ของเงิน
1. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
2. เป็นมาตรฐานในการวัดค่า
3. เป็นมาตรฐานในการชำระหนี้ในอนาคต
4. เป็นเครื่องเก็บรักษามูลค่า

ประเภทของเงิน
ระยะแรก >>> ใช้สิ่งหายาก (ไม่คงทน,ติดตัวลำบาก,ย่อยยาก)
ต่อมา >>> โลหะมีค่า
ต่อมาอีกที >>> ธนบัตร

ตลาดการเงิน
ตลาดเงิน (money Market)
ระดมเงินทุนและให้สินเชื่อไม่เกิน 1 ปี
ตลาดทุน (Capital Market)
ระดมเงินออมและสินเชื่อระยะยาว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น