วันอังคาร, มิถุนายน 05, 2555

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์(ม.5)

เศรษฐศาสตร์
Economics(อังกฤษ)
Oikonomikos (กรีกโบราณ)      Oikos  >  บ้าน   nomos  >การดูแลจัดการ
การจัดการครอบครัว (กินดีอยู่ดี)
ทำไมต้องมีวิชาเศรษฐศาสตร์
ความต้องการของมนุษย์ Unlimited
ทรัพยากร Limited
ความหมายของเศรษฐศาสตร์
การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อตอบสนองความต้องการอันไม่สิ้นสุด อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ทรัพยากร (Resource)
ทรัพยากรได้เปล่า มีอยู่อย่างไม่จำกัด เมื่อเทียบกับความต้องการ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ มีคุณค่าในตัว  (ตีเป็นเงินได้)
         สามารถเปลี่ยนได้โดยการเปลี่ยนสภาพหรือการเพิ่มเงื่อนไข
ความต้องการ
Needs ความจำเป็น/Wants ความต้องการ
ลักษณะของความต้องการ
1. ความต้องการทั่วไปไม่มีที่สิ้นสุด
2. ความต้องการเฉพาะอย่าง มีที่สิ้นสุดชั่วขณะ
3. ความต้องการบางอย่างแทนกันได้
4. ความต้องการบางอย่างอาจกลายเป็นนิสัย
5. ความต้องการบางอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันและเกี่ยวพันกันเสมอ
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
ความเหมือน   ต้องการไปสู่จุดมุ่งหมาย
ความแตกต่าง   วิธีการไปถึงจุดมุ่งหมาย
ปัญหาพื้นฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์
What/How/For Whom
ความเป็นมา
กรีกโบราณ ไม่เป็นหลักการจริงจัง การกินดีอยู่ดีเช่น Plato การแบ่งงานกันทำ   Aristotle ความมั่งคั่ง
แนวคิดสมัยใหม่
Adam Smith  - The Wealth of Nations
หน่วยทางเศรษฐกิจ
หน่วยครัวเรือน  เจ้าของปัจจัยการผลิต
หน่วยธุรกิจ  นิติบุคคล วิสาหกิจ แสวงหาผลกำไร
รัฐบาล  สนับสนุน ควบคุมดูแล หน่วยอื่น
***ส่วนนี้เป็นแค่หัวข้อ ฟังครูอธิบายในห้องด้วยนะครับ***

5 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อาจารย์ครับ เรื่องนี้ไม่มีไฟล์พาวเวอร์พ๊อยหรือครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เนื้อหาที่ลงให้นี่มีเพิ่มจากPPด้วย
เลยลงเป็นเนื้อหาไป
จะลงเป็นเนื้อหาหรือPPแล้วแค่ความเหมาะสมครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ยังไม่มีเนื้อหาหรอครับ
แล้วจะจดตรงไหน ยังไงหรอครับ งง

เจตน์จรัส ประสพทรัพย์ กล่าวว่า...

ที่ลงมานี่ล่ะครับเนื้อหา
จะจดอะไรเพิ่มเติมจากที่อธิบายให้ในห้องก็ตามสบายเลย
ขอโทษที่มาตอบช้าไปหน่อย

fluke fus lo da กล่าวว่า...

โหดจิงๆ

แสดงความคิดเห็น

M.6 200ข้อ

1. ข้อความใดกล่าวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ถูกต้องที่สุด 1. เป็นกฎหมายที่จัดทำโดยรัฐสภา 2. เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเ...