วันอังคาร, มิถุนายน 05, 2555

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์(ม.5)

เศรษฐศาสตร์
Economics(อังกฤษ)
Oikonomikos (กรีกโบราณ)      Oikos  >  บ้าน   nomos  >การดูแลจัดการ
การจัดการครอบครัว (กินดีอยู่ดี)
ทำไมต้องมีวิชาเศรษฐศาสตร์
ความต้องการของมนุษย์ Unlimited
ทรัพยากร Limited
ความหมายของเศรษฐศาสตร์
การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อตอบสนองความต้องการอันไม่สิ้นสุด อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ทรัพยากร (Resource)
ทรัพยากรได้เปล่า มีอยู่อย่างไม่จำกัด เมื่อเทียบกับความต้องการ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ มีคุณค่าในตัว  (ตีเป็นเงินได้)
         สามารถเปลี่ยนได้โดยการเปลี่ยนสภาพหรือการเพิ่มเงื่อนไข
ความต้องการ
Needs ความจำเป็น/Wants ความต้องการ
ลักษณะของความต้องการ
1. ความต้องการทั่วไปไม่มีที่สิ้นสุด
2. ความต้องการเฉพาะอย่าง มีที่สิ้นสุดชั่วขณะ
3. ความต้องการบางอย่างแทนกันได้
4. ความต้องการบางอย่างอาจกลายเป็นนิสัย
5. ความต้องการบางอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันและเกี่ยวพันกันเสมอ
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
ความเหมือน   ต้องการไปสู่จุดมุ่งหมาย
ความแตกต่าง   วิธีการไปถึงจุดมุ่งหมาย
ปัญหาพื้นฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์
What/How/For Whom
ความเป็นมา
กรีกโบราณ ไม่เป็นหลักการจริงจัง การกินดีอยู่ดีเช่น Plato การแบ่งงานกันทำ   Aristotle ความมั่งคั่ง
แนวคิดสมัยใหม่
Adam Smith  - The Wealth of Nations
หน่วยทางเศรษฐกิจ
หน่วยครัวเรือน  เจ้าของปัจจัยการผลิต
หน่วยธุรกิจ  นิติบุคคล วิสาหกิจ แสวงหาผลกำไร
รัฐบาล  สนับสนุน ควบคุมดูแล หน่วยอื่น
***ส่วนนี้เป็นแค่หัวข้อ ฟังครูอธิบายในห้องด้วยนะครับ***

5 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อาจารย์ครับ เรื่องนี้ไม่มีไฟล์พาวเวอร์พ๊อยหรือครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เนื้อหาที่ลงให้นี่มีเพิ่มจากPPด้วย
เลยลงเป็นเนื้อหาไป
จะลงเป็นเนื้อหาหรือPPแล้วแค่ความเหมาะสมครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ยังไม่มีเนื้อหาหรอครับ
แล้วจะจดตรงไหน ยังไงหรอครับ งง

เจตน์จรัส ประสพทรัพย์ กล่าวว่า...

ที่ลงมานี่ล่ะครับเนื้อหา
จะจดอะไรเพิ่มเติมจากที่อธิบายให้ในห้องก็ตามสบายเลย
ขอโทษที่มาตอบช้าไปหน่อย

fluke fus lo da กล่าวว่า...

โหดจิงๆ

แสดงความคิดเห็น