วันจันทร์, มิถุนายน 11, 2555

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ม.5)

http://www.upload-thai.com/download.php?id=7187e3186095f2cb6c2f98f71d6ac0d0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

M.6 200ข้อ

1. ข้อความใดกล่าวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ถูกต้องที่สุด 1. เป็นกฎหมายที่จัดทำโดยรัฐสภา 2. เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเ...